Däckia – Graphic Profile

I was tasked with refin­ing and final­ising Däckia’s new graph­ic pro­file. Apart of the work involved cre­at­ing the under­ly­ing rationale for the pro­files build­ing blocks. The res­ult is a coher­ent doc­u­ment enabling an ease-of-use and under­stand­ing dur­ing implementation.

Concept
Daniel Ahlgren

Design
Mark de Koning

Project Leadership
Louise Olsson

Logotyp

Symbolen tillsammans med namnet är vår logotyp och är vårt viktigaste varumärkesverktyg för att skapa igenkänning på marknaden. Logotypen är lätt att uppfatta och komma ihåg. Den ska användas på alla Däckias kommunikationsplattformar. Varken symbol eller text ska användas separat; man ska med andra ord inte förändra logotypen på något sätt. I största möjliga mån ska man använda sig av de röda varianterna för att maximera varumärkets kommunikation. Alternativa varianter finns i svart/​vit för situationer då färg inte är möjlig.
Negativ
Däckias logotyp ska inte reproduceras negativt – alltså bara i vitt. Den bakgrundsfärgen (i rött eller svart) täcker alla behov och ser till att en helvit variant aldrig behövs.

Logotyp /​ frizon

Däckias logotyp syns bäst när den placeras fritt bland andra visuella detaljer. När vi ger den utrymme förstärker vi logotypens läsbarhet och varumärket i stort. Det rekommenderade fria område (frizon) runt logotypen är noterat med ”D”- formen i symbolen.

Logotyp /​ med payoff

Nedan finns det två exemplar av logotypen med payoffen. Totalt finns det fem alternativa upplägg för att täcka alla möjliga behov. Förhållandena mellan logotypen och payoffen förklaras nedan. Samma som tidigare med ”D”et som utgör frizonerna.

Annonser och affischering /​ grid

Annonsens struktur bygger på proportionerna för Portrait logotypen. Alla delar, som storlek på textfält, placering av logotyp och textens storlek utgörs av ”×”-formen framtagen utifrån logotypens storlek. Finns ett behov att utvidga utrymmet dedikerat till brödtext kan det svarta fältets höjd ökas. Logotyp passas då med överkant.

Inomhusskyltar